0892005677
 @ntmedia

FEEDBACK

ตั้งแต่ลงโฆษณากับ NT Media แบรนด์เราก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและได้รับการตอบรับที่ดีจากสมาชิก เพราะการลงโฆษณาตรงนี้ช่วยให้เราดูน่าเชื่อถือมากขึ้น สินค้าของเราจึงขายง่ายขึ้น จำนวนสมาชิกของ J&C ก็เติบโตทุกปีอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญ งบที่ใช้โฆษณารถเมล์กับ NT Media ก็ราคาไม่แพง คิดว่าน่าจะลงกับ NT Media ต่อไปเรื่อยๆ เลยครับ

คุณอาสา หัชลีฬหา และ คุณศรัณย์ณัฐฐา หัชลีฬหา

บริษัท Join&Coin Corporation Co.,Ltd.
ตั้งแต่ลงโฆษณากับ NT Media แบรนด์เราก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและได้รับการตอบรับที่ดีจากสมาชิก เพราะการลงโฆษณาตรงนี้ช่วยให้เราดูน่าเชื่อถือมากขึ้น สินค้าของเราจึงขายง่ายขึ้น จำนวนสมาชิกของ J&C ก็เติบโตทุกปีอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญ งบที่ใช้โฆษณารถเมล์กับ NT Media ก็ราคาไม่แพง คิดว่าน่าจะลงกับ NT Media ต่อไปเรื่อยๆ เลยครับ
ผมรู้สึกว่าลงกับ NT Media คุ้มค่า budget ผมมากที่สุด ผมรู้สึกว่า โฆษณารถเมล์มันทำให้แบรนด์เป็นที่ติดตามากเลย โดยเฉพาะในกรุงเทพที่รถติดหนักมาก มันเหมือนบังคับคนบนถนนให้ดู Ad เราไปในตัว พึงพอใจมากครับ

นายชิตชัย ศฤงคารินทร์

บริษัท ยู.เอ็น.ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ผู้ผลิต ZENSE Deodorant Shower Cream
ผมรู้สึกว่าลงกับ NT Media คุ้มค่า budget ผมมากที่สุด ผมรู้สึกว่า โฆษณารถเมล์มันทำให้แบรนด์เป็นที่ติดตามากเลย โดยเฉพาะในกรุงเทพที่รถติดหนักมาก มันเหมือนบังคับคนบนถนนให้ดู Ad เราไปในตัว พึงพอใจมากครับ
ปัจจุบัน ตลาดผลิตภัณฑ์ด้านความสวยความงามมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้นการโฆษณาให้สินค้าเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสร้างความได้เปรียบให้กับแบรนด์เราได้ และเราก็เลือกโฆษณากับรถเมล์ เพราะคิดว่าช่องทางนี้มีโอกาศเข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆได้ทุกวัน ไม่จำกัดทีคนดูกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะ

คุณเจน ธัญลักษณ์ บางเจริญทรัพย์

บริษัท ธัญพลัส คอส จำกัด
ผู้ผลิตแบรนด์ NJ Nature By Jenny
ปัจจุบัน ตลาดผลิตภัณฑ์ด้านความสวยความงามมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้นการโฆษณาให้สินค้าเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสร้างความได้เปรียบให้กับแบรนด์เราได้ และเราก็เลือกโฆษณากับรถเมล์ เพราะคิดว่าช่องทางนี้มีโอกาศเข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆได้ทุกวัน ไม่จำกัดทีคนดูกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะ